15 Mẫu CSS Phân Trang Đẹp Dành Cho Plugin Wp PageNavi

Wp PageNavi là một Plugin phân trang được nhiều người sử dụng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 15 mẫu CSS do mình sưu tầm để phục vụ các bạn. Giúp các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hiển thị phân trang cho website cá nhân. Nếu bạn chưa có Plugin Wp PageNavi thì nhanh chóng cài nó để thử sử dụng nào.

Cách Sử Dụng

Tiêu chí

Bước 1: Chọn mẫu css Mà bạn thích

Dưới đây mình đã tổng hợp 15 mẫu css được sử dụng nhiều nhất. Tùy theo từng loại website mà bạn chọn mẫu cho phù hợp.

Bước 2: Copy đoạn css tương ứng

Để copy đoạn css bạn cần chuyển sang tap Css và copy chúng.

Bước 3: Vào Customize Themes để dán

Bạn vào phần chỉnh sửa giao diện, chọn tap css và dán nó vào. Publish để lưu lại cài đặt, sau đó lên website kiểm tra lại. Chúc các bạn thành công.

Mẫu CSS Số 1

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:15px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid e3e3e3; color:#fff; background:#000; display:block; float:left; width:30px; height:30px; text-align:center; line-height:20px; font-weight: 700; font-size: 12px;} .wp-pagenavi span.current {text-shadow:none; color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#007acc; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: black;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #e3e3e3; background: #007acc;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:3px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left; height:30px; line-height: 40px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 20px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 30px; line-height: 20px;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu CSS Số 2

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#000; display:block; float:left; -webkit-border-radius:50%; -moz-border-radius:50; border-radius:50%; width:35px; height:30px; text-align:center; line-height:25px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#007acc; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: black;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #e3e3e3; background: #007acc;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #007acc; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%;width:35px; height:30px; line-height: 30px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu CSS Số 3

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#007acc; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10;border-radius:10%;width:35px; height:30px; text-align:center; line-height:20px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none; color:#fff; background:#007acc;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#007acc;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#dc3232; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #007acc;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #e3e3e3; background: #dc3232;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #007acc; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10%; border-radius:10%; width:35px; height:30px; line-height: 30px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 20px; -webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last { width:60px; height: 30px; line-height: 20px; -webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi span { border: 0px solid #BFBFBF;}
Xem Thêm:   Hướng Dẫn Phân Trang Với Wp PageNavi Trên Wordpress

Mẫu CSS Số 4

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi { font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi span { margin: -1px;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current { margin:-1px;text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#007acc; background:#fff; display:block; float:left; width:35px; height:40px; text-align:center; line-height:30px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#007acc; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px;text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#007acc; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #e3e3e3; color:#006799; background:#e3e3e3; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #006799; border:1px solid #e3e3e3; background: #e3e3e3;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#007acc;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px;color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current { border:1px solid #007acc; color:#fff; background:#007acc;}.wp-pagenavi span.extend {color:#007acc; background:#fff; float:left;width:35px; height:40px; line-height: 30px; text-align: center; border: 1px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 40px; line-height: 30px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 30px;}.wp-pagenavi span { border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu Css Số 5

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi span {margin: -1px;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:-1px;text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff; display:block; float:left;width:35px; height:40px; text-align:center; line-height:30px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current { text-shadow:none; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3;color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover { border:1px solid #e3e3e3; color:#ff0000; background:#e3e3e3; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #ff0000; border:1px solid #e3e3e3; background: #e3e3e3;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#ff0000;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px;color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {border:1px solid #e3e3e3;color:#fff; background:#ff0000;}.wp-pagenavi span.extend {color:#000; background:#fff; float:left; width:35px; height:40px; line-height: 30px; text-align: center; border: 1px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first { width:60px; height: 40px; line-height: 30px; -webkit-border-radius:50px 0 0 50px; -moz-border-radius:50px; border-radius:50px 0 0 50px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 30px;-webkit-border-radius:0 50px 50px 0;-moz-border-radius:50px; border-radius:0 50px 50px 0;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu Css Số 6

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi { font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi span {margin: -1px;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current { margin:-1px;text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#eee; display:block; float:left; width:35px; height:40px; text-align:center; line-height:30px; font-weight: 700; font-size: 12px;} .wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#000; background:#eee;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3;color:#ff0000; background:#eee;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #eee; color:#ff0000; background:#fff; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #eee;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #ff0000; border:1px solid #e3e3e3; background: #fff;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#ff0000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages { padding:2px 2px 2px;color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current { border:1px solid #e3e3e3; color:#ff0000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.extend {color:#000; background:#f1f1f1; float:left; width:35px; height:40px; line-height: 30px; text-align: center; border: 1px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first { width:60px; height: 40px; line-height: 30px; -webkit-border-radius:50px 0 0 50px; -moz-border-radius:50px; border-radius:50px 0 0 50px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 30px; -webkit-border-radius:0 50px 50px 0; -moz-border-radius:50px; border-radius:0 50px 50px 0;}.wp-pagenavi span { border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu Css Số 7

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000;background:#fff; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10;border-radius:10%;width:50px; height:30px; text-align:center; line-height:20px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #ffa304; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #ffa304; color:#fff; background:#ffa304; text-shadow:none;} .wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #ffa304;background: #ffa304;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #ffa304; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #ffa304; color:#fff; background:#ffa304;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%;border-radius:10%;width:50px; height:30px; line-height: 30px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 20px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%;border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 30px; line-height: 20px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}
Xem Thêm:   Phân Trang Trên Bài Viết WordPress Để Tăng PageView

Mẫu Css Số 8

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#dc3232; background:#fff; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10;border-radius:10%;width:60px; height:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#dc3232; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #f77373; color:#dc3232; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #f77373; color:#fff; background:#dc3232; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #f77373; background: #dc3232;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #f77373; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #f77373; color:#fff; background:#dc3232;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%;border-radius:10%;width:60px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;line-height: 40px;}

Mẫu Css Số 9

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #fff; color:#000; background:#fff; display:block; float:left; -webkit-border-radius:50%; -moz-border-radius:50;border-radius:50%;width:40px; height:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#dc3232; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #fff; color:#06f504; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #69c568; color:#fff; background:#69c568; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #fff; background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #69c568;background: #69c568;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #f77373; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #06f504; color:#fff; background:#06f504;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%;width:40px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%; border-radius:50%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;line-height: 40px;}

Mẫu Css Số 10

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; color:#000; background:#fff; float:left; width:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 15px;border: 0px solid #fff;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {margin:2px; text-decoration: none;background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {color:#007acc; background:#fff;border: 0px solid #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {background: #fff;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #007acc; background: #fff;border: 0px solid #fff;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px;color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px;color:#007acc; background:#fff;border: 0px solid #fff;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;width:40px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center;border: 0px solid #fff;}.wp-pagenavi .first {width:70px; height: 40px; line-height: 35px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;}.wp-pagenavi span {line-height:35px;}

Mẫu Css Số 11

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e4f504; color:#fff; background:#ffbf00; display:block; float:left; -webkit-border-radius:50%; -moz-border-radius:50;border-radius:50%;width:40px; height:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#dc3232; background:#fff;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e4f504; color:#06f504; background:#fff;}.wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #e4f504; color:#fff; background:#ff9c00; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e4f504; background: #ffbf00;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #e4f504; background: #ff9c00;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #f77373; color:#000; background:#ff9c00;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #e4f504; color:#fff; background:#ff9c00;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;width:40px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; }.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50px 0 0 50px;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50 0 0 50;-moz-border-radius:50 0 0 50; border-radius: 0 50px 50px 0;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;line-height: 40px;}

Mẫu Css số 12

Ảnh ReviewCss
.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#686868; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10;border-radius:10%;width:35px; height:30px; text-align:center; line-height:25px; font-weight: 700; font-size: 12px;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#fff; background:#686868;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#686868;}.wp-pagenavi a:hover {border:1.2px solid #fff; color:#fff; background:#000; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e3e3e3; background: 686868;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1.2px solid #fff;background: #000;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1.2px solid #fff; color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;width:35px; height:30px; line-height: 30px; text-align: center; border:0px;}.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}
Xem Thêm:   Hướng Dẫn Phân Trang Với Wp PageNavi Trên Wordpress

Mẫu Css Số 13

Ảnh ReviewCss

.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;}.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #686868; color:#fff; background:#686868; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10;border-radius:10%;width:35px; height:30px; text-align:center; line-height:25px; font-weight: 700; font-size: 12px;box-shadow: 5px 5px 5px #000;}.wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#fff; background:#686868;}.wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e3e3e3; color:#fff; background:#686868;}.wp-pagenavi a:hover {border:1.2px solid #fff; color:#fff; background:#000; text-shadow:none;}.wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #686868; background: 686868;}.wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1.2px solid #fff; background: #000;}.wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e3e3e3; color:#000; background:#fff;}.wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;}.wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1.2px solid #fff; color:#fff; background:#000;}.wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#686868; float:left;width:35px; height:30px; line-height: 30px; text-align: center; border:0px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%; border-radius:10%;box-shadow: 5px 5px 5px #000;}.wp-pagenavi .first {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%;border-radius:10%;}.wp-pagenavi .last {width:60px; height: 30px; line-height: 25px;-webkit-border-radius:10%;-moz-border-radius:10%;border-radius:10%;}.wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;}

Mẫu Css Số 14

Ảnh ReviewCss

.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;} .wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #e4f504; color:#fff; background:#2bb6dc; display:block; float:left; -webkit-border-radius:50%; -moz-border-radius:50; border-radius:50%; width:40px; height:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 12px;} .wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#dc3232; background:#fff;} .wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #e4f504; color:#06f504; background:#2bb6dc;} .wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #fff; color:#fff; background:#e4f504; text-shadow:none;} .wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #e4f504; background: #2bb6dc;} .wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #fff; background: #e4f504;} .wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #f77373; color:#000; background:#ff9c00;} .wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;} .wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #fff; color:#fff; background:#ff9c00;} .wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#000; background:#fff; float:left;width:40px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center; border:0px solid #e3e3e3; } .wp-pagenavi .first {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%; border-radius:50px 0 0 50px;} .wp-pagenavi .last {width:60px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:50 0 0 50;-moz-border-radius:50 0 0 50; border-radius: 0 50px 50px 0px;} .wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;line-height: 40px;}

Mẫu Css số 15

Ảnh ReviewCss

.wp-pagenavi {font-size:18px; float: left;} .wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span.current {margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #006a32; color:#fff; background:#65c561; display:block; float:left; -webkit-border-radius:10%; -moz-border-radius:10; border-radius:20px 0; width:40px; height:40px; text-align:center; line-height:35px; font-weight: 700; font-size: 12px;text-shadow:5px 5px 5px #000;box-shadow:5px 5px 5px #000;} .wp-pagenavi span.current {text-shadow:none;color:#dc3232; background:#fff;} .wp-pagenavi a:visited {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration: none; border:1px solid #006a32; color:#06f504; background:#2bb6dc;} .wp-pagenavi a:hover {border:1px solid #65c561; color:#fff; background:#006a32; text-shadow:none;} .wp-pagenavi .previouspostslink, .wp-pagenavi .nextpostslink {border:1px solid #006a32; background: #65c561;} .wp-pagenavi .previouspostslink:hover , .wp-pagenavi .nextpostslink:hover {color: #fff; border:1px solid #65c561; background: #006a32;} .wp-pagenavi a:active {padding:6px 6px 5px; margin:2px; text-decoration:none; border:1px solid #65c561; color:#65c561; background:#006a32;} .wp-pagenavi span.pages {padding:2px 2px 2px; margin:2px; color:#000; background:transparent; float:left;} .wp-pagenavi span.current {margin:2px; border:1px solid #65c561; color:#fff; background:#006a32;} .wp-pagenavi span.extend {margin:2px; color:#006a32; background:#65c561; float:left;width:40px; height:40px; line-height: 40px; text-align: center; border:1px solid #006a32; border-radius:20px 0; box-shadow:5px 5px 5px #000 } .wp-pagenavi .first {width:100px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:20px 0;-moz-border-radius:20px 0; border-radius:20px 0px;} .wp-pagenavi .last {width:100px; height: 40px; line-height: 35px;-webkit-border-radius:20px 0;-moz-border-radius:20px 0; border-radius:20px 0;} .wp-pagenavi span {border: 0px solid #BFBFBF;line-height: 40px;}
  •  
  •  
  •  
Loading...