Bài 10: Page Là Gì? Cách Tạo Page trong Trang WordPress

Bạn đã bao giờ thắc mắc Page là gì chưa? Vì sao đã có post rồi thì cần gì page nữa? Cả post và page đều có thể sử dụng tạo một văn bản tại sao wordpress tạo ra như vậy? … và rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra. Bài viết này mình sẽ giải thích để bạn hiểu rõ hơn về page trong wordpress.

page Là Gì?

Page là tập hợp các trang có nội dung tĩnh như: trang giới thiệu, bảo mật, điều khoản, liên hệ… Các dữ liệu trong wordpress đều lưu lại thời gian ngày xuất bản, riêng Page thì không. Bởi vì page chỉ lưu các nội dung tĩnh nên không có tính liên tục cập nhật.

Không giống như các Post, Page cho phép bạn phân cấp tự nhiên. Tùy chỉnh giao diện trang dễ dàng mỗi khi cần thiết.

Sự khác biệt giữa Post và Page

Giống nhau: Cả 2 đều có khung soạn thảo và các tính năng trong đó đều giống nhau. Cả 2 đều có thể tạo ra 1 trang hoàn toàn giống nhau, đều có thể hiển thị nội dung cho người đọc.

Khác nhau: Tại vùng thông tin soạn thảo Page không có mục lựa chọn chuyên mục, thẻ tags còn Post thì có.

Xem Thêm:   Series Học Wordpress 5.0 Toàn Tập Trên Host

Cách tạo page

Việc tạo Page trên wordpress khá đơn giản. Bạn có thể thực hiện ngay tại trang quản trị wordpress. Page -> Add New

Khung soạn thảo sẽ bao gồm 2 cột chính:

 1. Trang soạn thảo
 2. Chỉnh sửa thuộc tính Page (cột bên phải)
 1. Tiêu đề bài viết
 2. Nội dung bài viết
 3. Các block của wordpress trên nền tảng hiển thị theo các khối Gutenberg
 4. Trạng thái hiển thị Page lên website (mặc định là Public)
 5. Thêm hình ảnh hiển thị cho trang
 6. Tạo các cấp cha con cho các Page
 7. Thêm vị trí ưu tiên cho Page
 8. Kiểu hiển thị trên website
 9. Tập hợp bản nháp mà wordpress tự động lưu lại trước đó
 10. Đăng lên website

Với tài liệu đơn giản như vậy là bạn đã có thể đăng 1 page lên website.

Hiển thị nội dung 1 Page ra trang chủ

Để đưa nội dung của 1 Page ra trang chủ khá là dễ dàng. Bạn có thể thực hiện như sau:

Vào Setting => Reading

Tiếp theo bạn cần chọn 1 trang để hiển thị

 • A static page : Hiển thị 1 trang
 • Homepage: vị trí nút trang chủ
 • Post page: trang hiển thị
 • Save Changes: Lưu lại

=> Chỉ đơn giản như vậy thôi

Xem Thêm:   Bài 7:Tìm kiếm và cài đặt theme cho wordpress

Bài kế tiếp: >> Bài 11: Sử Dụng Category Và Tags Trong WordPress

Series WordPress Toàn Tập

 •  
 •  
 •  
Loading...