Bài 6: Tùy Chỉnh Ngôn Ngữ, Ngày Giờ Và Cấu Hình WordPress Cơ Bản

Khu vực cài đặt được xem là nơi thiết yếu của wordpress. Vì vậy, việc đầu tiên bạn phải cấu hình wordpress để phù hợp với website. Bài viết này, mình sẽ thực hiện những bước cần thiết và phổ biến cho người bắt đầu.

Tùy Chỉnh Cấu Hình WordPress

Setting => General (Cấu Hình Tổng Quan)

Thiết lập ngôn ngữ, ngày, giờ.

Bảng Điều Khiển.
 1. Site Language: Tùy chỉnh ngôn ngữ (Tiếng Việt).
 2. Timezone: Tùy chỉnh thời gian tự động (UTC+7).
 3. Date Format: Tùy chỉnh hiển thị Ngày, Tháng, Năm.
 4. Time Format: Hiển thị thời gian.

Nhấn “Save Changes” để lưu lại cài đặt.

Settings => Writing (Mặc Định Bài Viết)

Thiết lập mặc định bài viết trong wordpress. Phần này sẽ tác động trực tiếp đến vùng soạn thảo và đăng nội dung.

Tại phần này bạn có thể để mặc định. Classic Editor nằm ở phần này, bạn có thể kích hoạt hoặc Block nó. Classic Editor là gì? Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển Đổi Về Trình Soạn Thảo Văn Bản Cũ Trong WordPress.

Thiết lập Writing.

Nếu bạn không muốn sử dụng giao diện của WordPress 5.0. Bạn có thể cài đặt Plugin Classic Editor để ẩn các khối, và chuyển sang giao diện cũ. Có thể sử dụng các Plugin hỗ trợ wordpress trước đây.

Setting => Reading

Quản lý xem bài viết mặc định. Phần này hỗ trợ chế độ hiển thị nội dung từng bài viết trên website. Ngoài ra còn hiển thị nội dung của 1 Page lên trang chủ.

Thiết Lập Reading.
 • Your homepage displays: Hiển thị trang chủ. Tại trang chủ bạn có thể mặc định các bài viết mới nhất hoặc các bài viết được lọc theo Page.
 • Blog pages show at most: Số lượng bài viết hiển thị trong 1 trang.
 • Syndication feeeds show the most recent: Số lượng bài viết mới được hiển thị tại trang RSS Feed.
Xem Thêm:   Bài 8: Hướng dẫn tùy biến theme chỉnh sửa giao diện trong wordpress

Setting => Discussion

Thiết lập bình luận cho website. Tại đây sẽ cấu hình trực tiếp đến chức năng bình luận trên website.

Thiết lập bình luận.

Default article settings: Tùy chọn mặc định cho bài viết/trang.

 • Attempt to notify any blogs linked ti from the article: Gửi thông báo tới bất kỳ trang nhật ký trực tuyến nào mà được bài viết này liên kết tới.
 • Allow link notifications from other blogs: Cho phép liên kết các thông báo từ các blog khác (pingbacks và trackbacks) trên các bài viết mới.
 • Allow people to post comments on new article: Cho phép mọi người gửi phản hồi cho bài viết mới.

Other comment settings: Các tùy chọn khác về phản hồi.

 • Comment author must fill out name and email: Tác giả của phản hồi phải cung cấp tên và email. 
 • Users must be registered and logged in to comment: Thành viên phải đăng ký và đăng nhập để phản hồi. 
 • Automatically close comments on article other than 14 days: Tự động tắt chức năng gửi phản hồi nếu bài viết cũ hơn 14 ngày.
 • Enabled threaded (nested) comments x levels deep:  Hiện cookie bình luận trong mục nhập đánh dấu. 
 • Break comments into pages with 50 top level comments per page and the last page displayed by default: Chia phản hồi thành nhiều trang với 50 phản hồi cấp cao nhất trong mỗi trang và trang cuối cùng được dùng làm trang đầu tiên. 
 • Comments should be displayed with the older comments at the top of each page: Phản hồi được hiển thị với những phản hồi cũ hơn ở đầu mỗi trang.

Email me whenever: Gửi email cho tôi khi:

 • Anyone posts a comment: Có ai đó gửi phản hồi.
 • A comment is held for moderation: Có phản hồi chờ xét duyệt.
Xem Thêm:   Bài 12: Post là gì? cách post Một bài lên website Wordpress

Before a comment appears: Trước khi phản hồi được đăng.

 • Comment must be manually approved: Nhận xét phải chờ được kiểm duyệt.
 • Comment author must have a previously approved comment: Người gửi phản hồi đã từng có phản hồi được chấp nhận.

Comment Moderation: Xét duyệt phản hồi.

Comment Blacklist: Danh sách đen các phản hồi.

Xem Chi Tiết: Hiển Thị Và Hạn Chế Bình Luận Trên Website WordPress

Setting => Media

Quản lý hình ảnh trên website wordpress là một vấn đề lớn đối với các bạn mới. Cấu hình hiển thị và kiểm soát kích cỡ hiển thị mặc định tại đây.

Cấu hình Media

Thumbnail size: Kích cỡ hình thu nhỏ.

Medium size: Kích cỡ hình trung bình.

Large size: Kích cỡ hình lớn.

=> Đối với việc úp load ảnh quá nhiều sẽ khiến database trở nên nặng nề và không tối ưu. Để giảm dung lượng của các tệp bạn cần phải giảm kích thước hiển thị của hình ảnh. Không những giúp bộ nhớ trở nên nhẹ hơn mà còn giúp cho website tải trang nhanh hơn.

Xem thêm: Tối Ưu Hóa Hình Ảnh Để Tăng Tốc Độ Tải Trang WordPress

Setting => Permalinks

Permalinks của wordlress là đường dẫn thân thiện cho người dùng. Thay vì sử dụng ID khó nhớ thì tại đây bạn có thể tùy chỉnh bằng tiêu đề của bài viết.

Ví dụ về Permalinks:

 • Liên kết ID: http://tenmien.com/?p=001
 • Liên kết thân thiện: http://tenmien.com/lien-ket-than-thien

Ngoài chuyển đổi liên kết thành tiêu đề bạn còn có thể thêm ngày, tháng, năm … hoặc là liên kết tùy chỉnh.

 • Plain: Hiển thị ID.
 • Day and name: Hiển thị ngày, tháng, năm và tên tiêu đề.
 • Month and name: Hiển thị tháng, năm và tên tiêu đề.
 • Post name: Hiển thị tên tiêu đề.
 • Custome structure: Tùy chỉnh hiển thị.
Xem Thêm:   Bài 4: Hướng Dẫn Mua Tên Miền Và Host lưu trữ Tại GoDaddy

Lời kết

Bài viết này mình đã mô tả cơ bản về phần cấu hình tổng quan cho wordpress. Bạn có thể tự làm chủ và tùy chỉnh theo ý thích riêng.

Bài kế tiếp: >> Bài 7:Tìm kiếm và cài đặt theme cho wordpress

Series WordPress Toàn Tập

 •  
 •  
 •  
Loading...