Hiển Thị Bài Viết Liên Quan Bằng Plugin Related Posts

Hiển thị bài viết liên quan là một cách dễ dàng để bạn tăng view cho bài viết. Để viết code hiển thị thì quá khó đối với các bạn mới. Sử dụng plugin là một cách dễ dàng để bạn thực hiện nó. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn Plugin Related Posts, khá phổ biến hiện nay.

Sơ lược về Related Posts By WpBrigade

Ảnh minh họa.

Related posts là một plugin thêm hình thu nhỏ cho các bài đăng liên quan. Với plugin này bạn có thể tùy chỉnh kích thước hiển thị hình thu nhỏ và các mối liên hệ hiển thị.

Đây là một phương tiện để giúp bạn hiển thị các bài liên quan tốt nhất mà không cần phải viết code. Ngoài tùy chỉnh hình ảnh theo kích thước mong muốn bạn còn tùy chỉnh được tiêu đề hiển thị.

Chức năng chính

 • Hiển thị bài viết liên quan.
 • Lọc bài viết theo: Categories, Tags, Ramdom, Custom.
 • Chọn kiểu hiển thị: Khối, danh sách.
 • Tùy chỉnh hình ảnh thu nhỏ: Có thể mặc định PX cho ảnh hiển thị.
 • Tự động kết nối hiển thị vào page hoặc post.
 • Cho phép sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Mặc định số lượng hiển thị bài viết
Xem Thêm:   Hỗ trợ thanh công cụ Soạn thảo trong wordpress với TinyMCE Advanced

Cài đặt phần mềm

Vào plugin => add new =>search Related Posts Thumbnails Plugin for WordPress

Cài đặt và kích hoạt.

Cài đặt và kích hoạt.

General Display Options: Cài đặt hiển thị tổng quan.

 • Automatically append to the post content: Tự động kết nối bài viết (Kích hoạt).
 • Display related posts: Hiển thị bài viết liên quan (kích hoạt).
 • Post types: Loại bài hiển thị (Chọn posts để hiển thị các bài viết liên quan).
 • Display related posts on categories: Hiển thị các bài viết qua danh mục (Kích hoạt).
 • Categories will appear in related posts: Các danh mục xuất hiện trong bài viết
 • Sort by: Sắp xếp
 • Number of posts to display: Số lượng bài hiển thị.

Thumbnails: Cài đặt hình ảnh hiển thị.

 • Select thumbnails source: Chọn nguồn hình thu nhỏ.
 • Related posts thumbnail size: Kích thước hình thu nhỏ.
 • Show posts with featured image: Hiển thị bài viết với hình ảnh nổi bật.

Style Options: Cài đặt chế độ hiển thị (Tiêu đề hiển thị).

Trường này bạn có thể để mặc định.

Relation Builder Options: Tùy chỉnh mối quan hệ hiển thị.

Categories: Thể loại
Tags: Thẻ
Categories and Tags: Thể loại và thẻ
Random: Ngẫu nhiên
Custom : Tùy chỉnh

Xem Thêm:   Bảo Mật Wordpress Tốt Nhất Với Plugin iThemes Security Pro

Lời kết

Đây là một plugin hiển thị bài viết liên quan khá tốt. Nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng, không bị xung đột với các plugin khác, thích hợp cho các bạn mới bắt đầu.

 •  
 •  
 •  
Loading...