Quản Lý Chuyển Hướng 301 Và Đưa Lỗi 404 Về Trang Chủ

Khi một ai đó đang truy cập trên 1 trang cụ thể nhưng lại đưa đến một trang khác. Đây là một cách chuyển hướng các URL đã được lập chỉ mục với google do chủ sở hữu tạo ra. Ngoài ra còn giúp người dùng tránh truy cập vào trang không tồn tại. Và … Read more Quản Lý Chuyển Hướng 301 Và Đưa Lỗi 404 Về Trang Chủ