Chia Cột Các Bài Viết trên WordPress Với Content View

Thông thường các theme đều cho phép hiển thị bài viết dưới dạng lưới. Tuy nhiên, ở một số trường hợp bạn lại muốn hiển thị theo kiểu chia cột (dạng web phim). Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 plugin làm được điều này. Content View Content View được … Read more Chia Cột Các Bài Viết trên WordPress Với Content View