Bài 7:Tìm kiếm và cài đặt theme cho wordpress

Theme là giao diện hiển thị chính của 1 website, vì vậy nó rất quan trọng. Đối với wordpress, việc cài đặt theme khá dễ dàng, được hỗ trợ rất nhiều giao diện miễn phí cũng như có phí. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm và chọn lọc theme cho wordpress. … Read more Bài 7:Tìm kiếm và cài đặt theme cho wordpress