Bài 10: Page Là Gì? Cách Tạo Page trong Trang WordPress

Bạn đã bao giờ thắc mắc Page là gì chưa? Vì sao đã có post rồi thì cần gì page nữa? Cả post và page đều có thể sử dụng tạo một văn bản tại sao wordpress tạo ra như vậy? … và rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra. Bài viết này mình … Read more Bài 10: Page Là Gì? Cách Tạo Page trong Trang WordPress