Bài 16: Cách sử dụng Widget trong WordPress

Widget cũng là một thành phần quan trọng của một website wordpress. Giúp bạn hiển thị một số thông tin, bài viết hoặc một số tính năng cần thiết mà khách hàng quan tâm. Widget thường được đặt ở hai bên của bài viết hoặc ở cuối một trang web. Một số trường hợp thường … Read more Bài 16: Cách sử dụng Widget trong WordPress