Bài 11: Sử dụng Category và Tags trong WordPress

Category và tags là 2 thành phần không thể thiếu của 1 bài viết. Vì nó khá là quan trọng trong quá trình quản lý và SEO bài viết. Category là gì? Category Là Gì? Category có nghĩa là nhóm. Được tạo ra để chứa những bài viết liên quan thuộc 1 nhóm nào đó. … Read more Bài 11: Sử dụng Category và Tags trong WordPress