Bài 14: Tổng Quan Về Thêm, Xóa, Sửa Trong Post Và Page

Chào các bạn! trong quá trình viết Blog, việc thêm xóa sửa một bài viết hoặc trang nào đó cũng rất quan trọng. Đôi khi bạn cần chỉnh sửa hoặc update một số thông tin nào đó. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cơ bản về quá trình thêm xóa sửa trong wordpress. Thêm … Read more Bài 14: Tổng Quan Về Thêm, Xóa, Sửa Trong Post Và Page