Bài 13: Tính Năng Hay Của Revisions Trong WordPress

Revisions là một tính năng khá hay mà được wordpress tích hợp cho bài viết. Tính năng này sẽ tự động lưu lại các bài viết nháp mà mỗi khi bạn soạn thảo. Bạn có thể dễ dàng khôi phục lại dữ liệu trước đó một cách đơn giản. Nói theo cách khác thì revisions … Read more Bài 13: Tính Năng Hay Của Revisions Trong WordPress