Bài 9: Xóa giao diện không sử dụng trong wordpress

Trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn theme để phù hợp cho website. Bạn có thể phải cài đặt rất nhiều theme, mặc dù không chạy lên web nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến tốc độ. Để tối ưu, bạn chỉ nên giữ lại 1 theme để sử dụng còn lại thì hãy xóa … Read more Bài 9: Xóa giao diện không sử dụng trong wordpress